Treningssenteret

for den glade mosjonist...

Ofte stilte spørsmål

 • Hvorfor betales første periode kontant i resepsjonen?

 

Da treningen er forskuddsbetalt må første periode betales kontant ved oppstart. Kontantbetalingen dekker resterende dager frem til første trekk fra konto. Dersom avtalegiroen ikke er kommet i orden til første automatiske trekk, vil du få tilsendt en faktura i posten for neste måned.

 

 • Når trekkes treningsavgiften?

 

Treningsavgiften betales forskuddsvis den 20. i hver måned. Dersom dette faller på en helligdag eller helg, vil det trekkes første virkedag etter dette. Vi kan dessverre ikke ha individuelle trekkdatoer.

 

 • Hvorfor er trekkbeløpet for trekk i januar høyere enn normalt?

 

Beløpet er høyere fordi kortavgiften for dette året er lagt i tillegg til treningsavgiften. I henhold til inngått treningsavtale, trekkes kortavgiften på kr 120 årlig i januar måned.

 

Opprinnelig har kortrekket blitt lagt som et eget avdrag med forfall 21. januar, men på grunn av bytte av systemleverandør måtte det legges til samme trekkdato fra 2015.

 

Beklager at det ikke kommer tydelig frem av oppdraget i banken hva dette gjelder.

 

 • Hva har skjedd når jeg får faktura på første avdrag som skulle blitt trukket automatisk fra konto?

 

Opprettelse av AvtaleGiro kan ta opptil 6-8 uker p.g.a behandlingstid hos NETS. Vi har dessverre ikke mulighet til å trekke fra konto før avtalen er godkjent. Faktura vil derfor bli benyttet i denne perioden.

 

 • Hvorfor får jeg faktura?

 

Åraken til at du får fakturaer kan skyldes følgende grunner; trekket har ikke gått igjennom for forrige måned, trekket er stoppet/ slettet eller du har byttet kontonummer.

 

 • Hvordan får jeg Avtalegiro i orden?

 

Det du trenger fra treningssenteret for å gjøre dette, er kontonummer og en av dine kid-koder fra Toten Treningssenters fakturasystem.

 

 1. - Logg deg inn i din nettbank
 2. - Gå inn på "betaling" og "avtalegiro"
 3. - Velg "meld inn ny avtale"
 4. - Avtalegirofullmakten vil i de fleste banker fungere i løpet av 48 timer. Dersom du må foreta en betaling for å få opprettet avtalegirofullmakten, betaler du 1.-. Denne betalingen kan du kansellere i betalingsoversikten etter at fullmakten er opprettet.

 

 • Hvorfor får jeg purring?

 

Purring sendes ut til medlemmer på bakgrunn av manglende betaling. Vi har sendt ut enten faktura eller prøvd å trekke via avtalegiro uten at betaling har skjedd, derfor sendes det purring.

 

 • Kan det sendes ut inkassovarsel med en gang?

 

Ja, det er lov. Får du inkassovarsel, skal det først ha vært forsøkt trukket via avtalegiro eller du har mottatt faktura. I tillegg skal du ha fått varsel på sms.

 

 • Må jeg fornye treningsavtalen min etter bindingstidens slutt?  

 

Nei, treningsavtalen fornyer seg automatisk etter bindingstiden og løper videre med 1 måneds oppsigelse. Oppsigelse må være oss i hende innen den 1. i den måneden siste trekk er ønsket.

 

 • Hva gjør jeg dersom jeg skal flytte og forsatt er bundet til bindingstid ?

 

Ved fremvisning av flyttemelding fra Folkeregisteret eller bekreftelse fra studiested/arbeidsgiver kan bindingstid brytes. Send søknad med dokumentasjon til post@totentreningssenter.no eller til avdelingens postadresse. Søknaden vil bli behandlet og besvart til oppgitt svaradresse.

 

 • Hva gjør jeg dersom jeg blir syk og ikke kan benytte med av medlemskapet?

 

Ta snarest mulig med legeattest som dokumenterer at du ikke kan trene, og fremvis denne i resepsjonen. Eget skjema fylles da ut. Dersom man er i bindingstid må avdragene betales hver måned som avtalt. Når bindingstiden er ferdig vil du få trene betalingsfritt iht. dokumentert fravær, før vi starter opp avdragene igjen. Legeattesten har ikke tilbakevirkende kraft. Er du ferdig med bindingstiden stopper vi avdragene og fryser medlemskapet til du er friskmeldt. Ved kontantavtale vil medlemskapet bli forlenget iht. attesten fra lege.

 

 • Hva gjør jeg dersom jeg blir kalt inn til avtjening av verneplikt?

 

Avdragene vil bli utsatt til etter avtjeningsperioden er fullført. Ta med innkallingspapirer til resepsjonen så vi får loggført perioden for fraværet. Resterende bindingstid vil starte opp automatisk ved fraværsslutt. Ved kontantavtale vil medlemskapet bli forlenget iht. innkallelsespapirer.

 

 • Hva gjør jeg dersom jeg skal jobbe et annet sted eller gå skole i en annen by/land?

 

Ta med dokumentasjon på dette til en TT-resepsjon slik at vi får loggført fraværet ditt om du ønsker frysning av avtalen. Dersom du er i bindingstid må avdragene betales hver måned som avtalt. Når bindingstiden er over, vil du få trene betalingsfritt i henhold til fraværet før avdragene starter opp igjen. For medlemmer utenfor bindingstid vil avdragene for denne perioden bli stoppet.

 

 • Hvordan registrerer jeg en eventuell oppsigelse?
 • Oppsigelse må skje skriftlig før den 1. den måneden man ønsker at siste avdrag skal betales.

   

  TT har eget skjema for oppsigelse. Dette må signeres ved personlig oppmøte i resepsjonen på et av våre senter. Du vil motta en gjenpart av oppsigelsen som bekreftelse. Muntlige oppsigelser godtas ikke. Oppsigelse pr. post eller e-post er kun godkjent når du mottar bekreftelse i retur.

 •  

Verv en venn