Treningssenteret

for den glade mosjonist...

Ønsker du å bli EFB?

Ønsker du å bli EFB?

En Friskere Bedrift
 
 

I de fleste bedrifter i dag stilles det stadig høyere krav til effektivisering, kostnadsbesparinger, kontroller, rutiner og regler. Dette kan være en stor utfordring for mange i arbeidslivet. De kjenner stresset på kroppen.

Den økte effektiviseringen skal heller ikke gå ut over kvaliteten, og mange jobber i dag under et press som over tid setter sine spor. Nakke- og ryggplager, lite overskudd, dårlig pust, stress, overvekt, høyt blodtrykk, følelsen av å ikke strekke til er noe som mange sliter med.

 

Dette er ting vi daglig får høre fra  flere av de som starter opp med trening på Toten Treningssenter. Samtalen, under gjennomgang av personlig helseplan, før oppstart kartlegger alt fra jobbsituasjon, treningserfaring, behov, målsetting, medisinske skader og plager. Av den grunn ser vi virkelig nødvendigheten av å forebygge belastningsskader og plager i dagens samfunn.

 

“En Friskere Bedrift”-konseptet er et samarbeid mellom bedriften og treningssentret. Målet er å få flest mulig av de ansatte i gang med fysisk aktivitet. For oss på treningssentret er det viktig å bli kjent med bedriften for å kunne finne de aller beste løsningene. Vi har god erfaring med å få de inaktive i gang med tilrettelagt og lystbetont lavterskeltrening, som de mestrer. Det er nøkkelen for at treningen skal fortsette i det lange løp.

 

Det har vi både kunnskap, erfaring, motivasjon og gode rutiner for å få til. Vi ser det som en stor fordel og trygghet for de ansatte at det er oss de møter både ute på bedriften og inne på treningssentret. Det gjør ”dørstokken” inn på treningssentret litt lavere å komme over.

 

Høres dette interessant ut? Ring en av oss for en prat!

 

Lene Anita Solberg Olsby 

lene@totentreningssenter.no

Ring meg: 97 18 55 83

Sentralbord: 61 13 10 90

post@totentreningssenter.no

Anders Haug

anders@totentreningssenter.no

Ring meg: 90 98 25 98

Sentralbord: 61 13 10 90

post@totentreningssenter.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verv en venn