Velg byen
Avdeling

Treningssenteret

for den glade mosjonist...

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

    

  • Hvorfor betales første periode kontant i resepsjonen?

Da treningen er forskuddsbetalt må første periode betales kontant ved oppstart. Kontantbetalingen dekker resterende dager frem til første trekk fra konto. Dersom avtalegiroen ikke er kommet i orden til første automatiske trekk, vil du få tilsendt en faktura i posten for neste måned.

   

  • Når trekkes treningsavgiften?

Treningsavgiften betales forskuddsvis den 20. i hver måned. Dersom dette faller på en helligdag eller helg, vil det trekkes første virkedag etter dette. Vi kan dessverre ikke ha individuelle trekkdatoer.

 

  • Hva har skjedd når jeg får faktura på første avdrag som skulle blitt trukket automatisk fra konto?

Opprettelse av AvtaleGiro kan ta opptil 6-8 uker pgA. behandlingstid hos NETS. Vi har dessverre ikke mulighet til å trekke fra konto før avtalen er godkjent. Faktura vil derfor bli benyttet i denne perioden.

        

  • Må jeg fornye treningsavtalen min etter bindingstidens slutt?  

Nei, treningsavtalen fornyer seg automatisk etter bindingstiden og løper videre med 1 måneds oppsigelse. Oppsigelse må være oss i hende før den 1. i den måneden siste trekk er ønsket.

       

  • Hva gjør jeg dersom jeg skal flytte og forsatt er bundet til bindingstid?

Ved fremvisning av flyttemelding fra Folkeregisteret eller bekreftelse fra studiested/arbeidsgiver kan bindingstid brytes. Send søknad med dokumentasjon til tone@valdrestreningssenter.no eller til avdelingens postadresse. Søknaden vil bli behandlet og besvart til oppgitt svaradresse.

 

  • Hva gjør jeg dersom jeg blir syk og ikke kan benytte meg av medlemskapet?

Ta snarest mulig med legeattest som dokumenterer at du ”ikke kan trene”, og fremvis denne i resepsjonen. Eget skjema fylles da ut. Dersom man er i bindingstid må avdragene betales hver måned som avtalt. Når bindingstiden er ferdig vil du få trene betalingsfritt iht. dokumentert fravær, før vi starter opp avdragene igjen. Legeattesten har ikke tilbakevirkende kraft. Er du ferdig med bindingstiden stopper vi avdragene og fryser medlemskapet til du er friskmeldt. Ved kontantavtale vil medlemskapet bli forlenget iht. attesten fra lege. Beregn en behandlingstid på 2 uker.

 

  • Hva gjør jeg dersom jeg blir kalt inn til avtjening av verneplikt?

Avdragene vil bli utsatt til etter avtjeningsperioden er fullført. Ta med innkallingspapirer til resepsjonen så vi får loggført perioden for fraværet. Resterende bindingstid vil starte opp automatisk ved fraværsslutt. Ved kontantavtale vil medlemskapet bli forlenget iht. innkallelsespapirer.

 

  • Hva gjør jeg dersom jeg skal jobbe et annet sted eller gå skole i en annen by/land mer enn 2 måneder?

Ta med dokumentasjon på dette til en resepsjonen slik at vi får loggført fraværet ditt om du ønsker frysning av avtalen. Dersom du er i bindingstid må avdragene betales hver måned som avtalt. Når bindingstiden er over, vil du få trene betalingsfritt i henhold til fraværet før avdragene starter opp igjen. For medlemmer utenfor bindingstid vil avdragene for denne perioden bli stoppet.

 

  • Hvordan registrerer jeg en eventuell oppsigelse?

Oppsigelse må skje skriftlig før den 1. den måneden man ønsker at siste avdrag skal betales.

 

Vi har eget skjema for oppsigelse. Dette må signeres ved personlig oppmøte i resepsjonen på et av våre sentere. Du vil motta en gjenpart av oppsigelsen som bekreftelse. Muntlige oppsigelser godtas ikke. Oppsigelse pr. post eller til e-post tone@valdrestreningssenter.no er kun godkjent når du mottar bekreftelse i retur på sms eller epost. Behandlingstid kan ta 1 uke.

 

 

Verv en venn

 

captcha