Treningssenteret

for en glad og aktiv hverdag!

Hønefoss

TD Kostholdsveiledning

Personlig oppfølging helse

Trenger du hjelp med din helse?

Trine Dahlmo fag-teams kostholdsveiledere og ernæringsterapeuter tilbyr ernæringsterapi for mange helseplager. De er utdannet av Trine og benytter kartlegging- og behandlingsmetodikken Trine i sin omfattende klinikkpraksis har erfart gir så gode resultater.

Målrettede og enkle grep som gir beviselig effekt. Det skal oftest ikke så mye til!

I 2023 utdannes det nye kull ernæringsterapeuter. Du kan møte din TD kostholdsveileder eller ernæringsterapeut ved personlig oppmøte. Alle i fag-teamet driver  selvstendig praksis, slik at spørsmål angående eventuell timebestilling rettes til aktuelle terapeut.

Hva tilbyr en TD Kostholdsveileder? Hva tilbyr en TD Ernæringsterapeut?

Vår TD-Kostholdsveileder tilbyr personlig veiledning i Trine Dahlmo-metodens kostholds- og motivasjonsstrategier.

Trine Dahlmo-metoden har vist seg å være effektiv for:

 • Vekreduksjon
 • Vektøkning
 • Senke høyt blodsukker
 • Stabilisere blodsukkeret, og energien
 • Senke forhøyet kolesterol
 • Redusere ikke-alkoholisk fettlever

TD Kostholdsveiledningen starter med en grundig kartlegging. Etter kartleggingen gir kostveilederen deg sin vurdering samt forslag til hvordan dere legger opp videre forløp.
 
TD Kostholdsveilederen behandler ikke sykdommer. Slik oppfølging gjøres av relevant helsepersonell.

 

 

Ernæringsterapeut tilbyr ernæringsterapi for å forebygge eller behandle helseplager, eventuelt optimalisere helsen.   

Ernæringsterapi har vist seg å gi særlig gode behandlingsresultater for disse tilstandene:

 • Plager i mage/tarm
 • Atopikere
 • Smerter i vev og ledd
 • Forhøyet blodsukker
 • Ustabilt blodsukker, redusert energi
 • Forhøyet kolesterol
 • Tretthet
 • Gjentatte eller langvarige infeksjoner
 • Plager i overgangsalderen
 • Under- eller overvekt
 • Ikke-alkoholisk fettlever

Kan også bidra med tilpasset kosthold for idrettsutøvere, vegetarianere eller andre med særskilte ønsker eller behov.

Etter en grundig kartlegging, vil terapeuten gi sin vurdering samt forslag til tiltak. Ved behandling av sykdom eller tilstander der det brukes legemidler, gjøres det i samråd med fastlege.

Fra juni 2022

Marlene Solem - Hønefoss

marlene@stadiontreningssenter.no

Fra Mars 2024

Tina Løkken Molstadkroken - Gjøvik

 

 

TD Kostholdsveileder

Marlene.jpg
Kursveileder
Marlene Solem
Med enkle grep kan du bli lettere, mer lykkelig og ha større matglede i hverdagen. Kostholdsforståelsen...

 

Marlene.jpg

Ønsker du en lettere hverdag, mer energi og overskudd til å gjøre det du liker? Sammen med Marlene Solem kan du føle deg trygg på at du vil nå dine mål og få de verktøyene du trenger for å beholde din gode livsstil år etter år.

Marlene har jobbet mange år i treningssenterbransjen og jobber nå som senterleder og instruktør på Stadion Treningssenter i Hønefoss. Hun brenner for å motivere, inspirere og hjelpe medlemmene til å nå sine livsstilsmål.  

Hun forteller: «Som en del av Toten treningssenterkjeden var vi så heldige å få muligheten til å dra på kurs med Trine Dahlmo. Etter kurset satt vi igjen med en unik kostholdforståelse som vi ikke har opplevd å finne noe annet sted. Trine Dahlmo-metoden er en metode du kan leve med livet ut. Med enkle grep kan du bli lettere, mer lykkelig og ha større matglede i hverdagen. Den unike  kostholdsforståelse vil gjøre deg trygg og fleksibel i hverdagen.»

Vanlig mat for vanlige folk!

Marlene gleder seg til å møte deg på Kom i gang-kurs, og videreformidle denne enkle metoden med så få begrensninger.

Hilsen Marlene  

Nyhets-
brev

Verv en venn

 

Deg

Du vil verve

Velg avdeling

 

 

Nyhetsbrev

Hvilket treningssenter?:
Er du medlem?: