Treningssenteret

for den glade mosjonist...

Gjøvik

Personvern

 

Denne erklæringen gjelder for:
Toten Treningssenter AS, organisasjonsnummer 980 090 507
Toten Treningssenter Gjøvik AS, organisasjonsnummer 994 588 117
Toten Treningssenter Hadeland AS, organisasjonsnummer 912 770 761 (herunder avdeling Brandbu, Gran, Harestua, Jevnaker og Valdres)
Toten Treningssenter Hov AS, organisasjonsnummer 987 803 797
Toten Treningssenter Hønefoss AS, organisasjonsnummer 913 984 773
Toten Treningssenter Raufoss AS, organisasjonsnummer 990 395 055

I resten av erklæringen brukes «Toten Treningssenter kjeden» som en samlet betegnelse for alle disse sentrene.
Behandling av personopplysninger i Toten Treningssenter kjeden.
Denne personvernerklæringen inneholder viktig informasjon om Toten Treningssenter kjeden sin behandling av dine personopplysninger. Vi forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, og hvordan vi bruker denne informasjonen. Vi oppfordrer deg til å lese dokumentet nøye. Personvernerklæringen er basert på EUs personvernforordning (EU General Data Protection Regulation eller GDPR) og norsk personvernlovgivning (personopplysningsloven).

1. KONTAKTOPPLYSNINGER
Adresse: Postboks 51, 2851 LENA E-post: post@totentreningssenter.no


2. BEHANDLINGSANSVARLIG
Toten Treningssenter kjeden er behandlingsansvarlig for håndteringen av personopplysninger som samles inn ved bruk av våre tjenester. Vi følger personopplysningsloven i behandling av personopplysninger.


3. INFORMASJON VI SAMLER INN OM DEG
Vi behandler og oppbevarer personopplysninger gitt i forbindelse med inngåelse av medlemskap for trening hos oss. Personopplysningene som innhentes inkluderer både personlige detaljer og dine kontaktopplysninger. Med dette menes navn, fødselsdato, kjønn, adresse, e-post og telefonnummer. I noen tilfeller innhentes også kontonummer for opprettelse av AvtaleGiro eller annen betalingsordning. Vi lagrer også informasjon om dine kjøp og inngåtte avtaler med oss, inklusive besøk, hvilke senter du benytter, betalingstransaksjoner, innlogginger og informasjon om din kommunikasjon med oss, f.eks. samtaler med kundeservice/ resepsjon. Vi kan også lagre e-post-kommunikasjon eller på andre måter dokumentere din kommunikasjon med oss. Vi lagrer informasjon dersom du har kontrakt med en personlig trener eller har oppgitt personopplysninger for å få et tilpasset treningsprogram. Når du bruker våre nettsider registrerer vi din aktivitet.
Grunnlaget for innhenting av personopplysninger omtalt i denne personvernerklæringen er Personopplysningsloven § 8 a, b eller f (GDPR Artikkel 6 bokstav b, c og f) eller din godkjenning av medlemsvilkårene for Toten Treningssenter kjeden.

4. HVORFOR VI INNHENTER DENNE INFORMASJONEN
Hovedformålet med vår behandling av dine personopplysninger er innsamling, kontroll og registrering av personopplysninger for å dokumentere og administrere inngått avtale.
Dette inkluderer kundeadministrasjon, fakturering og oppfyllelse av de forpliktelser som vi har påtatt oss for gjennomføring av kontrakt/avtale med deg. Videre for at vi skal kunne yte god service, drive markedsføring og oppfylle de krav som ellers stilles til virksomheten vår.
Toten Treningssenter kjeden behandler dine personopplysninger for å oppfylle rettslige plikter og pålegg fra offentlige myndigheter. Dette innebærer:
- lagring av personopplysninger for å kunne bistå, imøtegå eller forsvare rettslige krav, men aldri lenger enn til tvisten er avsluttet eller et eventuelt krav foreldet. Den alminnelige foreldelsesfristen etter foreldelsesloven er 3 år. Fristen kan forlenges, men aldri være lenger enn totalt 10 år, jfr. foreldelsesloven §§ 2 og 10.
– lagring av personopplysninger til bokføringsformål i 5 år. Fristen løper fra regnskapsårets slutt, jfr. Lov om bokføring § 13.
– behandling av personopplysninger i forbindelse med inkasso frem til kravet er nedbetalt.
Vi kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det.

5. HVORDAN VI INNHENTER OPPLYSNINGER
Det er den registrerte som gir den informasjon/opplysninger som følger av pkt.3. ved enten å fylle ut skjema ved en av våre avdelinger, eller ved nettbasert innmelding via våre hjemmesider. Ved mangel på eller oppdatering av informasjon, kan vi selv hente informasjon via offentlige kanaler som opplysningstjenester på Internett, folkeregisteret etc.


6. OPPLYSNINGER TIL TREDJEPART
Som kunde er du beskyttet av personopplysningsloven, noe som innebærer at personopplysningene du gir oss, ikke vil bli delt eller spredt til tredjeparter. Opplysningene behandles konfidensielt og brukes utelukkende til de formål som fremgår av siden, og som du godkjenner når du fyller inn opplysningene dine som kunde hos oss. Dermed kan du alltid føle deg trygg når du oppgir opplysninger til oss. Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.


7. INFORMASJONSKAPSLER
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på vår hjemmeside www.totentreningssenter.no En informasjonskapsel er en fil som brukes for å lagre informasjon, og hjelper oss å tilpasse nettsiden til hver enkelt bruker. Du kan slette våre informasjonskapsler ved å skru av funksjonen i nettleseren din.


8. RETTEN TIL INNSYN OG ENDRING AV PERSONLIGE DATA
Du kan kontakte oss og få vite hvilke personopplysninger som er registrert om deg. Dersom opplysningene er feil, ufullstendige eller irrelevante, kan du kreve at de skal rettes eller slettes. Du kan når som helst melde deg av vår kommunikasjonstjeneste. Da benytter vi ikke dine opplysninger til markedsføringsformål (for eksempel utsendelse av SMS og nyhetsbrev). Se kontaktopplysninger under pkt.1 i erklæringen.
Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer.
 
9. AVMELDING AV KOMMUNIKASJONSTJENESTE
Om du ikke ønsker SMS eller nyhetsbrev, respekterer vi selvsagt det. Våre abonnenter kan enkelt melde seg av vår e-postservice (nyhetsbrev). Dette kan du gjøre gjennom å klikke på avmeldingslinken som finnes i nedre del av alle nyhetsbrev fra Toten Treningssenter. Ønsker du ikke å motta SMS? Da kan du sende SMS med kodeord TT STOPP til 2012.


10. ERDETFRIVILLIGÅGIFRASEGOPPLYSNINGENE?
Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre tjenester. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.
Ved å bruke våre tjenester aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.


11. ENDRINGERIERKLÆRINGEN
Toten Treningssenter kjeden forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av oss. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” nedenfor.


12. KLAGER
Du kan sende inn klager eller spørsmål vedrørende behandlingen av dine personopplysninger til Datatilsynet.

Datatilsynet
Postboks 8177 Dep., 0152 Oslo Telefon: 22 39 69 00
E-post: postkasse@datatilsynet.no

Denne personvernerklæringen er sist oppdatert: 11.09.2018

Nyhets-
brev

Verv en venn

 

 

Nyhetsbrev

Hvilket treningssenter?:
Er du medlem?: