Treningssenteret

for den glade mosjonist...

Er du ansatt i Nord-Aurdal kommune?

09.08.2019

Ansatt i Nord-Aurdal Kommune?

 

  1. Er du ansatt i Nord-Aurdal Kommune? Da har du fri innmelding hos oss. 

  2. Er du 58 år eller eldre?

  3. Har du vært ansatt i Nord-Aurdal kommune i mer enn 5 år?

  4. Har du 50% fast stilling eller mer?

 

Hvis du kan svare ja på alle disse spørsmålene, da får du som medarbeider dekket nesten hele  treningsavgiften hos oss av din arbeidsgiver, Nord Aurdal Kommune!!

 

Dekning av treningsavgift trer først i kraft når medarbeideren fyller 58 år (fyller du i desember får du altså bare dekket en måned i 2019). Hver enkelt må dokumentere sine utgifter (f.eks ved bilag fra treningssenteret e.l. eller bank) og så kreve refundert utgiftene ifm lønn (helst hvert kvartal, halvår eller år - IKKE månedlig). 


Vær oppmerksom på at arbeidsgivers dekning av treningsavgift blir innberettet som skattepliktig inntekt. De med mindre enn 50% fast stilling får ikke dekket avgiften.

Ta kontakt hvis det er spørsmål, enten med oss eller din arbeidsgiver. 

DETTE KAN IKKE BLI BEDRE, BLI OVER 58 ÅR I DAG!! 

Verv en venn